Skip to main content

Hvordan påvirkes vi av lys?

Light House

I hvilken grad påvirker lys hverdagen og atferden vår?
Light House kjenner lysets påvirkningskraft og vet hvordan den kan brukes til ulike formål.

Hvordan lyset påvirker oss mennesker

For å bli god innen lysplanlegging og -design må du ta utgangspunkt i hvordan lyset påvirker oss mennesker. I lyset ligger det nemlig en kraft som kan skape trygghet eller uro – og i noen tilfeller kan lys til og med endre adferden vår. Etter over 26 år i bransjen bruker vi i Light House denne kunnskapen til å skape riktig type belysning til alt fra butikker og kjøpesentre til boliger.

Forankret i urinstinktet vårt

Om vi skal forstå lysets påvirkningskraft, må vi tilbake til den gangen menneskene levde rundt leirbålet som jegere og sankere. Å tolke lys er nemlig noe vi har nedarvet gjennom generasjoner – det er en del av urinstinktet vårt. 

Med relativt dårlig hørsel og syn var jegerne avhengig av dagslyset for å jakte og orientere seg. Når mørket begynte å falle på, var det knapt med tid til å finne en trygg vei hjem. Om natten ble rollene reversert. Da ble jegerne et bytte for rovdyrene. Slike situasjoner ligger det latent i oss å unngå. Derfor er det å være mørkeredd en naturlig forsvarsmekanisme. En lyskilde i det fjerne – leirbålet i dette tilfellet – fungerte dermed som et sterkt symbol på hjem, fellesskap og trygghet. 

Vårt viktigste hjelpemiddel

Instinktet knyttet til lys som et beskyttende navigasjonspunkt er vanskelig å endre. Foruten de siste 100–200 årene har det nesten ikke vært noen utvikling i hvordan mennesket bruker lyset på. I dag, som for én million år siden, er lys et av de viktigste hjelpemidlene vi har. Lys  preger alt vi omgir oss med, det former hvordan vi kommuniserer, og styrer biler og trafikk. Lys varsler fare når kaffetrakteren fortsatt står på eller ved at det blinker rødt i en alarm.

Lys styrer adferden vår

Enkelt sagt følger adferden vår det lyset som vi blir eksponert for. Ettermiddagslyset påvirker produksjonen av søvnhormoner, og morgenlyset vekker oss opp igjen. Moderne forskning viser at personer som ikke blir utsatt for lys blir deprimerte, og det er allment kjent at sollys gir overskudd og øker kroppens produksjon av D-vitamin.

Annen forskning viser at kjølige fargetemperaturer gir mer effektivitet i en jobbsituasjon, og at en 50-åring har behov for dobbelt så mye lys som en 20-åring. Varme lyskilder gir assosiasjoner til leirbålet våre forfedre samlet seg ved. Vi trekkes mot lyset, og med riktig kompetanse kan lyskilder altså brukes til å styre vår atferd mot forutbestemte handlinger eller til å forme bevegelsesmønstre. Denne kunnskapen har vi i Light House tatt med oss og utviklet konseptet «Selgende lys» for butikkbelysning.

Les mer om «Selgende lys» her.

Kontakt oss for mer informasjon

Lurer du på noe om Light House, våre produkter eller tjenester? Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Du når oss på telefon 22 67 20 00 eller
finner vår kontaktinformasjon her

Meld deg også på Light House nyhetsbrev for jevnlige nyheter og oppdateringer.