Grand Cafe Oslo

Nytt lyskonsept for Grand Cafe

For bruker og oppdragsgiver var det spesielt viktig at et nytt lyskonsept bevarte og videreførte atmosfæren fra den gamle Grand Cafe.

Dermed var det viktig at et nytt konsept hadde dette som fokus, samtidig som det ble dannet en differensiering mellom de ulike områdene og bruken av disse. Restauranten i første etasje besitter mye historie og har et grandiost preg over det hele. For konseptet var det spesielt viktig at belysningen ikke innskrenket oppfattelsen av rommet, men forsterket det ytterligere. Derfor har vi fokusert på å bevare et minimalt og rent uttrykk.

 

Lyskonseptet i restauranten kan differensieres i 3 kategorier:

Funksjonell/grunnbelysning, som er redusert til det minimale, integrert og har kun en utfyllende funksjon. Hensikten bak konseptet var å unngå fremmedelementer som kunne fremstå forstyrrende. Derfor dannes grunnbelysningen i hovedsak av indirekte lineær LED integrert i arkitektoniske elementer og reflektert lys fra wallwashere som belyser de ikoniske maleriene.

Den atmosfæreskapende belysningen består av nedhengte pendler og veggarmaturer som frembringer den gamle Grand Cafe atmosfæren, samtidig som de bidrar til å definere de ulike sosiale sonene.

Senterkonstruksjon oppfattes av mange som definisjonen av det nye Grand Cafe. Det forsterker det helhetlige konseptet og skaper en relasjon mellom lysdesign og interiør.

 

Til dette prosjektet ble det også designet spesialkonstruerte armaturer som ivaretar det estetiske og funksjonelle behovet for de ulike sonene i Grand Cafe . Blant annet i inngangspartiet og senterkonstruksjonen.