Jonathan Sushi Fornebu S

Strategisk restaurantbelysning Jonathan Sushi Fornebu

DSC_7922Jonathan Sushi Fornebu