Stillerom, Kristelig Gymnasium

LHC har levert lys til Kristelig Gymnasium

170105_67c0453
Det nye stillerommet til Kristelig Gymnasium.

Utformingen består av lameller i kryssfiner, som skal gi følelsen av å sitte under en trekrone. Her skal elevene kunne tenke og be en bønn. For designet av belysningen var det spesielt viktig at hver enkelte trekrone ble oppfattet som en individuell og personlig sone. I stedet for å skape soner utelukkende med lys, mente vi at lys kombinert med et fravær av lys var et enda bedre virkemiddel. Det ble benyttet spotter med ulike spredningsvinkler, og en fargetemperatur som fremhevet varmen og teksturen i materialene. Skyggespillet mellom de mørke og belyste lamellene tilføyer enda en dimensjon til oppfattelsen av rommet.

Den andre formen for belysning består av en linear LED list innfelt i underkant av benken. I tillegg til en estetisk funksjon, bidrar den til å supplementere den generelle og stemningsbaserte belysningen.

Stillerommet er et godt eksempel på hvordan enkle virkemidler kan resultere i et godt resultat, når belysning og design er gjennomtenkt.