Skip to main content

60 % Reduserte kostnader og økt lysmengde i vårt lager

Höegh Eiendom eier lokalene der Light House har sitt lager i Ski. Her var det enkelt å ta ut store gevinster ved å bytte fra lysrør til LED-moduler. 

Med bakgrunn i det nye regelverket for utfasing av lysrør, ble de gamle lysrør-armaturene byttet med nye LED-armaturer på starten av 2023. 

Detaljert inspeksjon må til

I dette lageret viste det seg å være et «trunking-system» fra Siteco. Hva slags system som er i taket, er ikke alltid lett å se fra gulvet. Det kreves en nærmere inspeksjon for å avdekke modell og type. Dersom det viser seg at det er et trunking-system med lysrør, så er det svært gunstig å bytte hele armaturen til LED. Da er det bare å skifte modulen/armaturen, noe som ikke krever kabling, kobling eller annet arbeid enn at man tar ned den gamle armaturen og setter opp den nye, som passer direkte i trunken/kanalen.

Kun fire minutter per bytte

I vårt tilfelle med Siteco trunking-system, byttet vi med våre egne Lumen Tools retrofit LED-moduler. Det tok kun fire minutter å bytte hver armatur, og det var ikke nødvendig med bruk av verktøy. 

Vi har målt lysmengden før og etter bytte. Det ble byttet 37 lysrørarmaturer, og besparelsen ble på 3700W – fra 6290W til 2590W.

Denne løsningen har dermed redusert energiforbruket med nær 60 %! 

Light House har løsningene

Med retrofit LED fra vårt eget merke Lumen Tools og agenturet vi nå har på tyske Regiolux, kan Light House tilby enkle og rimelige løsninger for alle kjente trunking-systemer!

Lux Bilde

Rød = før  /  Blå = etter.  Lux-måling før og etter bytte, målt på gulvet. Det er 37 armaturer. Energiforbruk før: 2x85W = 6290W. 
Energiforbruk etter: 1x70W = 2590W. Besparelse: 3700W

Kontakt oss for befaring av ditt prosjekt

Industribelysning, Lagerbelysning

363 armaturer og 60 % energibesparelse hos Storebrand Lysaker Park

Storebrand oppnådde 60 % energibesparelse i hovedkontorets parkeringsanlegg på Lysaker, ved å skifte ut miljøskadelige lysrør med LED. I tillegg fikk de bedre belysning!

De fleste parkeringsanlegg har behov for å bytte lysrør, der kravene ofte er høy IP-klasse og gjennomkabling. Light House har allerede levert oppgradering av mange anlegg.

Bevare bevegelsesstyring og kabler
Ett av parkeringsanleggene vi har levert til er Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum. Dette ble montert i desember 2022.
Storebrand ønsket å beholde eksisterende system for bevegelsesstyring og bevare kablingen fra det tidligere anlegget. Dette medførte krav om at de nye armaturene måtte ha samme lengde som de gamle, slik at kablingen kunne bevares.

Lux-målinger ga svar
Light House gjør alltid en grundig kartlegging før vi foreslår løsning. I Storebrand-anlegget på Lysaker utførte vi en rekke lux-målinger for å finne ut hvilke løsninger som ville være mest optimale. I tillegg skulle målene passe til den eksisterende kablingen. Det tidligere anlegget hadde 35 watt lysstoffrør. De omfattende målingene ga oss deler av svaret på beste løsning, i tillegg til at vi måtte finne ut beste fysiske tilpasning.

Løsningen ble Prima LED
Valget falt på vårt produkt Prima LED, som er en lukket industriarmatur med tetthetsgrad IP65 til montering i tak eller på vegg. Armaturen har et godt design og er enkel å montere. Storebrand hadde hele 363 armaturer som skulle byttes ut, og vi valgte varianten 27 watt/4000 lumen.

Storebrand er veldig opptatt av bærekraft i sine eiendommer og er svært godt fornøyd med resultatene av utskiftingen ved hovedkontoret på Lysaker.

Light House har løsningene
Med LED fra vårt eget merke Lumen Tools og flere andre agenturer, kan Light House tilby optimale løsninger for utskifting av alle typer lysrør.

Les mer om utfasing av lysrør her: Lysrør med kvikksølv fases ut i 2023.

Strorebrand Parkingshus 0016
Strorebrand Parkingshus 0020
Strorebrand Parkingshus 0017
Strorebrand Parkingshus 0000
Strorebrand Parkingshus 0003
Strorebrand Parkingshus 0014
Strorebrand Parkingshus 0008

Industribelysning, parkeringsarmatur