Skip to main content
Web Breddedsr 1200px

«Et hint av differensiering»

S5

Storgata 5, Fredrikstad

Storgata 5 er et prosjekt hvor tverrfaglig samarbeid har vært i sentrum og en kan vise til et prosjekt som viser at samarbeidet leder til et bygg som ivaretar bygningens hensikt samt menneskene som benytter seg av bygget daglig.

Det å ha en prosjektgruppe som har forståelse for at lys ikke bare kommer i sisteled, men er den del av helheten og identiteten til bygget har hatt en stor betydning for prosjektet.

Konsept
Dette prosjektet tar for seg flere leietagere, flere brukergrupper i tillegg til byggets arkitektoniske funksjon i bybildet. Konseptet er dermed fått navnet «Et hint av differensiering». I den forstand er det er rød tråd for generell belysning i bygget, men hver enkelt leietager har dekorativ belysning som har til hensikt å fremme deres profil i bygget. På denne måten får bygget et helhetlig inntrykk mens hver enkelt leietager fortsatt føler seg sett og i varetatt ved deres profil. I tillegg er bygget et veldig synlig bygg i bybildet langs elva. Det er derfor også fokuset på hvordan Arkitekturen vil synes på kvelds og nattestid, ved å bidra til et mangfold langs elven. Dette er fremmet med lysdesign som gir et hint av differensiering.

dsr 20 1
Storgata 5

Funksjonalitet
I et kontorbygg er det tydelige bruksområder som skal ivaretas av belysningen. Arbeidsplassens synskomfort er et av dem. I dette prosjektet er dette ivaretatt, med armaturer som er sterkt avblendere til generellbelysning. Dette gir en god, hensiktsmessig og behagelig belysning i kontorlandskapene uten mange forstyrrende lyspunkter i taket. I tillegg er det plassbestemt belysning for arbeidsplassene. Dette er løst på forskjellige måter i henhold til leietager. Enkelte har lineære pendlet armaturer, mens andre har gulvarmaturer som kan tilpasses lysnivået individet prefererer på arbeidsplassen.

 

dsr 1
Atrium
dsr 8 1
Atrium

 

 

 

 

 

 

 

Visuelle og estetiske aspekter
I senter av kontorbygget er det et Atrium som slipper inn mye viktig dagslys i løpet av arbeidsdagen. For å ivareta litt av det gode diffuse lyset som fyller kontorbygget er det montert profiler med LED flex som tar over for dagslyset når det er nødvendig. Dette spesielt med tanke på den mørke årstiden. I bygget er det brukt forskjellige profiler med belysning som er tilpasset materialer, byggkonstruksjoner, interiør osv. Dette er belysning som er tilpasset bygget etter god kommunikasjon mellom fagene og som løfter byggets visuelle framtreden. I tillegg som tidligere nevnt er det å få frem leietageren ved tilpasset dekorativ belysning, også en stor del av identiteten til bygget.

Anleggets tekniske kvaliteter
Belysningen dempes til et hensiktsmessig nivå mot kvelden, for å ikke bruke unødvendig energi. Belysningen er koblet opp for styring via DALI, som gir muligheter til å tilpasse belysningen etter ønsket funksjon og uttrykk.

dsr 33
Fellesområde

Bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger
Den bærekraftige tilnærmingen i dette prosjektet ligger mye i planleggingen av bygget. Det å tilpasse belysningen slik at en ikke trenger å ha et høyt energibruk er en del av det. Når en har belysning som er tilpasset innredning, er det enklere å planlegge i henhold til bruk og det å minimere energiforbruk. Hva skjer om en bytter leietager, må alt ut? Belysningen kommer med hurtigkoblinger og den generelle belysningen kan lett flyttes med himlingsplatene slik at den har lik hensikt for nye leietagere og ny innredningsplan. Armaturer for plassbestemt belysning er også enkel å flytte. Gulvarmaturer kan lett flyttes med arbeidsplassen. De nedpendlede armaturene kommer i et klikksystem, som gjør det enkelt å flytte de, i tillegg til å tilpasse lengden på arbeidsbordet.

 

Universell utforming
Det er tenkt på synskomfort i alle ledd i tillegg til at det er brukt en del lederlinjer i samspill med arkitekturen, dette spesielt i hovedinngangen inn til Atriet og opp trappegangen. Innrednings bestemt belysning er med på å fremme byggets funksjon og lesbarhet for svaksynte.

Arkitekt/Interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Griff arkitektur as, Radius design

Leverandører: Light House

Installatør: Østfold elektro

Dsr 1
Dsr 1
Dsr 7
Dsr 8
Dsr 9
Dsr 10
Dsr 12
Dsr 14
Dsr 15
Dsr 16
Dsr 17
Dsr 18
Dsr 20
Dsr 24
Dsr 25
Dsr 27
Dsr 30
Dsr 33
Dsr 35
Dsr 36
Dsr 41

Noen av produktene brukt i prosjektet:

SIGMA II

KATANA 5

SCOPE INNFELT

MT1 _27

MT2 12

MT2 12

Cube 2

Kontor