Skip to main content

Litt om belysning

En oversikt over viktige begreper.

LUX (lx)

Lux er et begrep som brukes for å
forklare lysmengde. Den beskriver det
lyset som faller på en flate og forteller
dermed hvor opplyst en flate er.
f.eks. et arbeidsbord. Fordi den
beskriver mengden lys som faller
på en flate vil mengden lys variere i
forhold til hvor langt lyskilden er fra flaten den skal lyse opp. Lux som måleparametter er meget
godt egnet for å måle lysmengde da det er relativt let å måle med et luxmeter .

Lumen (lm)

Lumen er mengden lys som strømmer ut av en lyskilde i alle retninger. Det vil si hvor mye lys en lyskilde avgir eller virkningsgraden på lyskilden. I motsetning til LUX så er Lumen vanskelig å måle, dvs målingen må gjøres i et laboratorium. Dvs Lumen kan ikke måles i felt. Lumen pr. Watt (lm/W) forteller hvor effektiv lyskilden er, eller sagt på en annen måte lyskildens virkningsgrad.

CRI og RA

Ra index (Rendering Average) er en skala som ble laget for konvensjonelle lyskilder, og skulle beskrive lyskildens evne til å gjengi farger på riktig måte. Skalaen går fra 0 – 100% og er en gjennomsnittsmåling av en gitt skala som består av 8 kalibrerte pastellfarger. CRI (Color Rendering Indeks) er en beskrivelse som brukes på LED lyskilder og gjengir farger på en skala fra 0-100%. Fargegjengivelse til LED er ikke helt det samme som hos tradisjonelle lyskilder, fordi LED er et fullspektrum lyskilde. Dvs. at LED har alle fargene i den synlige delen av lysets spektrum, noe konvensjonelle lyskilder ikke har. Det jobbes i lysbransjen med å lage en ny CRI metode som er bedre egnet for LED. Foreløpig har man implementert flere farger i den eksisterende skalaen slik at man nå er opp i 14 farger. Her finnes også mettede farger. Denne skalaen brukes i dag men man kan ikke bruke den til å angi Ra eller CRI. Hos de fleste produsentene av LED oppgis en CRI basert på den gamle metoden men i tillegg oppgir man verdiene på hvert av de 14 målepunktene. Slik fås en fornemmelse av hvor god LED lyskilden er med henblikk på å gjengi farger riktig.

Verdt å tenke på!

Det er alltid slik at når du velger høy CRI vil du få mindre lys ut av lyskilden dvs mindre Lumen. Det betyr at det er en motsetning mellom CRI og Lumen.
Siden LED er en full spektrum lyskilde vil CRI 80 på en LED være bedre enn CRI 90 på en konvensjonell lyskilde.

K (Kelvin)

Dette er fargetemperaturen på lyset og måles på en skala fra varmt til kaldt. Jo høyere opp du kommer på skalaen, jo kaldere føles lyset. Viktig å legge merke til at vi snakker om en følelse. I Norge foretrekker vi relativt varmt lys, ca 2700K – 3000K. I Syd-Europa foretrekker man ofte litt kaldere lys, ca 4000K.

Verdt å tenke på.

Hvor kaldt eller varmt lyset er i K vil påvirke lysutbyttet Lm. Du får altså mer lys fra en lyskilde som har høyere Kelvin. På samme måte som med CRI vil K (Kelvin) påvirke effektiviteten på lyskilden. Det betyr at med LED er det vanskelig å få både i pose og sekk. L/B 50000t. Eksempel L80/B20 50000t sier da at du har 80% igjen av lyset (20% lystilbakegang) og 20% av LED ene lyser ikke lenger etter at de har lyst i 50 000 timer.

Levetidsberegning
Med introduksjonen av LED ble det viktig å lage en standard som skulle si noe om levetid og kvalitet. Det er derfor laget en Internatsional standard for dette. I Europa er det IEC (International Electrotechnical Commission) som står for dette i regulativ IEC 62717 LEDmoduler for generell belysning – ytelseskrav. IEC sier at som terskelverdi gjelder @25°C L70 B50 50 000 timer. Dette betyr at alle LED som tilfredsstiller dette kravet er av god kvalitet.

Hva betyr de enkelte verdiene?

@25°C: Betyr at de andre verdiene gjelder ved en omgivelsestemperatur på maksimum 25°C

L: forteller deg prosentvis hvor mye lys som er tilbake etter en gitt tid sammenlignet med det lyskilden hadde da den var ny. Det finnes 3 forskjellige nivåer: L90, L80 og L70. L90 sier at det skal være 90% av det opprinnelige lys-nivået tilbake når man når den forventede levetiden.

B: Sier at det er sannsynlig at ikke alle LED tilfredsstiller kravet til gjenværende lys etter oppgitt levetid. Men populasjonen av LED skal likevel tilfredsstille kravet til gjenværende lys. Det brukes to verdier her B10 eller B50. For lysdesignere betyr det at denne verdien ikke blir hensyntatt ved beregning av lys i en livstidssyklus.

Verdt å tenke på.

IEC sin terskelverdi @25°C L70 B50 50 000 timer er satt til dette nivået fordi menneskets øye ikke oppfatter en lystilbakegang på mindre enn 30%. Det betyr at det er vanskelig å si at L90 er vesentlig bedre enn L70 i praksis. På papiret ja, men i virkeligheten vil det være svært vanskelig å skille disse kvalitetene fra hverandre.

Når det gjelder såkalte høyeffektive LED vil disse ha store vanskelighetter med å komme opp på et nivå over L70 ved 50 000 timer.

Årsaken er at levetid på LED er sterkt knyttet til varmeutvikling og dermed tilført effekt. En LED som drives på 800mA eller 30W eller høyere, vil neppe kunne klare kravene til L90 50 000 timer. Når man snakker om levetid er det også viktig å huske at driveren i armaturen er med på å bestemme levetiden og det er sjelden at en driver har en levetid på mer enn 50 000 timer.