Skip to main content
Schenker Drammen Del1 3

Ledende aktør i den globale transport- og logistikkindustrien

DB Schenker ønsket en innovativ lysløsning

Light House tydeliggjorde en god ROI, leverte hele anlegget trådløst, og spesialutviklet et nytt armatur:  Optimus.

DB Schenker er en ledende aktør i den globale transport- og logistikkindustrien med 140 års erfaring. De har over 2.100 lokasjoner i verden, og 27 av disse ligger i Norge.

Schenker Drammen Fasade

I løpet av 2020 har DB Schenker skiftet ut all belysning ved 12 av sine lokasjoner. Belysningsanleggene på disse lokasjoner var i all hovedsak typiske lysrørarmaturer. Under utskifting har alt blitt oppdatert til det siste innen LED-teknologi og styring.

Schenker Drammen Del1 1

ROI gått fra 3,5 år til et halvt år!

DB Schenkers ønske var å oppgradere sine belysningsanlegg til LED for å møte krav til belysning, redusere energiforbruk og redusere vedlikeholdskostnader. Det ble også ytret ønske om å se på styring av lyset som en mulig løsning for å redusere energikostnadene ytterligere.

 

Schenker Drammen Del1 3
Schenker Drammen Del1 1
Schenker Drammen Del1 2
Schenker Drammen Del1 3
Schenker Drammen Del1 5
Schenker Drammen Del1 6
Schenker Drammen Del1 7
Schenker Drammen Del1 4Hoyde
Schenker Drammen TransportBond.1jpg
Schenker Drammen InngangTop
Schenker Drammen InngangTopHoyde
Schenker Drammen Moterom
Schenker Drammen Gang

 


Noen av produktene brukt i prosjektene:

Optimus Dali bluetooth

Enterprise 150W

Prima

Industribelysning, Lagerbelysning