Skip to main content
industriarmatur Schenker Hamar 0015

Oppdatert til det siste innen LED-teknologi

DB Schenker ønsket en innovativ lysløsning

Light House tydeliggjorde en god ROI, leverte hele anlegget trådløst, og spesialutviklet et nytt armatur:  Optimus.

DB Schenker er en ledende aktør i den globale transport- og logistikkindustrien med 140 års erfaring. De har over 2.100 lokasjoner i verden, og 27 av disse ligger i Norge.

industriarmatur Schenker Hamar Fasade

I løpet av 2020 har DB Schenker skiftet ut all belysning ved 12 av sine lokasjoner. Belysningsanleggene på disse lokasjoner var i all hovedsak typiske lysrørarmaturer. Under utskifting har alt blitt oppdatert til det siste innen LED-teknologi og styring.

industriarmatur Schenker Hamar 0029

ROI gått fra 3,5 år til et halvt år!

DB Schenkers ønske var å oppgradere sine belysningsanlegg til LED for å møte krav til belysning, redusere energiforbruk og redusere vedlikeholdskostnader. Det ble også ytret ønske om å se på styring av lyset som en mulig løsning for å redusere energikostnadene ytterligere.

Som en del av leveransen ble Light House bedt om å gjøre en ROI (return of investment) på hvert enkelt anlegg. Light House utførte befaring og analyserte hver lokasjon. De gamle anleggene ble lagt inn i et analyseprogram, der alle armaturer og lyskilder ble registrert opp mot ny løsning med LED-armaturer. I snitt ble det beregnet en ROI på kun 3,5 år. Dette var i 2019. Med 2022-priser på strøm vil innsparingen være gjort på ca et halvt år! 

Den korte nedbetalingstiden ga i 2019 trygghet om at dette er en lønnsom investering. I 2022 fremstår dette som en «no-brainer» – kanskje den beste investeringen det er mulig å gjøre, bl.a med tanke på usikkerheten i aksjemarkedet.

Minst 30 % besparelse med styring
I tre av anleggene – Sandefjord, Sandnes og Rudshøgda/Hamar – ble det valgt styring av lyset i terminaldelen, da disse anleggene har store vindusflater. Ved å bruke dagslyskompensert styring, kan lyset dimmes automatisk ned ved dagslys. Anlegget var kalibrert til 300Lx. Ved anlegget på Hamar regulerte anlegget ned til 69 %, noe som gir en besparelse på 31 %.  Dette var i begynnelsen av januar, og i den lysere delen av året vil anlegget sannsynligvis dimme enda mer ned, med ditto besparelse.

 

Vil du vite mer om lønnsomme, energibesparende og fremtidsrettede løsninger.  Kontakt oss for mer info.

 

Industriarmatur Schenker Hamar 0015
Industriarmatur Schenker Hamar 0029
Industriarmatur Schenker Hamar 0018
Industriarmatur Schenker Hamar 0034
Industriarmatur Schenker Hamar 0017
Industriarmatur Schenker Hamar 0016
Industriarmatur Schenker Hamar 0021
Industriarmatur Schenker Hamar 0022
Industriarmatur Schenker Hamar 0007
Industriarmatur Schenker Hamar 0033

 


Noen av produktene brukt i prosjektene:

Optimus Dali bluetooth

Enterprise 150W

Prima

Industribelysning, Lagerbelysning