Skip to main content
Hoved Mesh industriarmatur

Enkel løsning for trådløs styring av lysanlegget

Light House tilbyr Bluetooth Mesh, som med enkel montering og lave investeringer gir full styring av lysanlegget.

Har dere et større bygg, f.eks en lagerhall og ønsker full styring av lysanlegget, med bevegelsessensor og dimming justert etter dagslyset?

Da kan Bluetooth Mesh være løsningen: Trådløs, enkel/rimelig å montere, og de økonomiske og miljømessige gevinstene blir dermed store på kort tid.

Diagram bluetooth mesh logo

Trådløs styring
Tidligere har det vært behov for å trekke et omfattende nett av kabler for å få til lysstyring. Trådløse alternativer som Bluetooth har ikke fungert i større bygg, der signalene fra en sentral «hub» ikke blir sterke nok. Ved å montere LED-armaturer med innebygd Bluetooth-enhet, skapes et nett av noder som kommuniserer med hverandre, og dermed kan Bluetooth-signaler benyttes over store avstander i hele bygget. Da ligger alt til rette for enkel styring av hele lysanlegget.

 

Enkelt å bruke
For å programmere løsningene for bevegelsesstyring, dimming osv, er brukergrensesnittet enkelt med teknologier som Casambi og Tridonic, som Light House tilbyr. Dette gjør hele oppsettet intuitivt og enkelt, og en slipper avansert og kostbar programmering. All programmering gjøres enkelt på nettbrett eller smarttelefon. 
casambi bluetoothNegativ

Ekstra gunstig ved rehabilitering
Tenk deg en stor lagerhall med gamle lysrørsarmaturer og på/av-bryter, der det er ønskelig å bytte til LED-armaturer og samtidig montere dagslyssensor og bevegelsessensorer for å få et moderne og miljøvennlig lysanlegg. Alternativet er at man river alle armaturene og fjerner strømkabler og legger opp alt på nytt med ledningsbasert DALI-styring. Dette tar lang tid, er kostbart og krever avansert programmering. Alternativet er da å montere LED-armaturer med innebygd Bluetooth-enhet. Da erstattes de gamle armaturene med nye, en bruker eksisterende kabling, og sensorer for dagslys og bevegelse monteres også med Bluetooth. Når anlegget kjøres i gang, så finner alle nodene hverandre, og en kan lett programmere hele anlegget med smarttelefon eller nettbrett. Dette gir kort «nedetid» (at lageret ikke kan være i bruk), og den miljømessige og økonomiske gevinsten med styring tas ut i løpet av kort tid.

Oppsummert

Bluetooth Mesh fra Light House med Casambi eller Tridonic:

– Trådløst

– Enkelt

– Miljøvennlig

– Kort nedetid

– Store økonomiske besparelser på kort tid.

Les om DB Schenker, som beregnet at investeringene i LED-armatur med Bluetooth Mesh var spart inn på 3,5 år.

Bluetooth mesh