Skip to main content
Schenker Alnabru Lagebelysning Gang

Lønnsom lysløsning for DB Schenker

DB Schenker ønsket en innovativ lysløsning med en ROI-beregning som viste hvor fort investeringen ville være inntjent.

Light House tydeliggjorde en god ROI, leverte hele anlegget trådløst, og spesialutviklet et nytt armatur:  Optimus.

DB Schenker er en ledende aktør i den globale transport- og logistikkindustrien med 140 års erfaring. De har over 2.100 lokasjoner i verden, og 27 av disse ligger i Norge.

Schenker Alnabru Lagebelysning Fasade

I løpet av 2020 har DB Schenker skiftet ut all belysning ved 12 av sine lokasjoner. Belysningsanleggene på disse lokasjoner var i all hovedsak typiske lysrørarmaturer. Under utskifting har alt blitt oppdatert til det siste innen LED-teknologi og styring.

Schenker Drammen Del1 1

ROI gått fra 3,5 år til et halvt år!

DB Schenkers ønske var å oppgradere sine belysningsanlegg til LED for å møte krav til belysning, redusere energiforbruk og redusere vedlikeholdskostnader. Det ble også ytret ønske om å se på styring av lyset som en mulig løsning for å redusere energikostnadene ytterligere.

Som en del av leveransen ble Light House bedt om å gjøre en ROI (return of investment) på hvert enkelt anlegg. Light House utførte befaring og analyserte hver lokasjon. De gamle anleggene ble lagt inn i et analyseprogram, der alle armaturer og lyskilder ble registrert opp mot ny løsning med LED-armaturer. I snitt ble det beregnet en ROI på kun 3,5 år. Dette var i 2019. Med 2022-priser på strøm vil innsparingen være gjort på ca et halvt år! 

Den korte nedbetalingstiden ga i 2019 trygghet om at dette er en lønnsom investering. I 2022 fremstår dette som en «no-brainer» – kanskje den beste investeringen det er mulig å gjøre, bl.a med tanke på usikkerheten i aksjemarkedet.

Minst 30 % besparelse med styring
I tre av anleggene – Sandefjord, Sandnes og Rudshøgda/Hamar – ble det valgt styring av lyset i terminaldelen, da disse anleggene har store vindusflater. Ved å bruke dagslyskompensert styring, kan lyset dimmes automatisk ned ved dagslys. Anlegget var kalibrert til 300Lx. Ved anlegget på Hamar regulerte anlegget ned til 69 %, noe som gir en besparelse på 31 %.  Dette var i begynnelsen av januar, og i den lysere delen av året vil anlegget sannsynligvis dimme enda mer ned, med ditto besparelse.

Light House utviklet nyheten Optimus

For å kunne levere disse anleggene, utviklet Light House den nye armaturen Optimus, med innebygget Bluetooth. Optimus er en høyeffektiv LED-armatur, med enkel montering i armaturskinne (uten å åpne armaturen) og tretenningsskinne, som gjør den veldig fleksibel. Anlegget styres via appen Casambi®.  Det ble også benyttet dagslyssensor med Bluetooth. Fordelen med denne løsningen er at et avansert styringssystem kan leveres uten å installere ekstra kabling, da den eksisterende kablingen benyttes. Dette er spesielt lønnsomt i oppgradering av eksisterende anlegg.

Hoved Mesh industriarmatur

Les mer om Bluetooth Mesh og trådløs styring.

Vil du vite mer om lønnsomme, energibesparende og fremtidsrettede løsninger.  Kontakt oss for mer info.

 

Industriarmatur Schenker Hamar
Mesh Industriarmatur Schenker Hamar
Schenker Alnabru Lagebelysning Hall1
Schenker Alnabru Lagebelysning Hall2
Schenker Alnabru Lagebelysning Gang
Schenker Alnabru Lagebelysning Transportbaand
Schenker Alnabru Lagebelysning Transportbaand
Schenker Alnabru Lagebelysning Hall 2
Schenker Drammen
Schenker Drammen
Schenker Drammen

 


Noen av produktene brukt i prosjektene:

Optimus Dali bluetooth

Enterprise 150W

Prima

Industribelysning, Lagerbelysning