Skip to main content
Lille CC vest Hoved

Lille CC Vest

Helhetlig uttrykk på Lille CC Vest

På Lille CC Vest har Light House levert integrerte belysningsløsninger til de ulike elementene i fellesområdene på senteret. Interiørarkitektene i Kravik-Jørundland står for design og utforming, og med disse grepene knyttes Lille CC Vest opp mot hovedsenteret i nabobygningen med et felles helhetlig uttrykk.

Lille CC vest 0014

Light House’ leveranse består av integrerte LED-paneler, Atom IN downlight og vår allsidige Jedi Tube, som glir inn i flere innredningselementer.

 

Lille CC Vest
Lille CC Vest 0009
Lille CC Vest 0003
Lille CC Vest 0015
Lille CC Vest 0014
Lille CC Vest 0007
Lille CC Vest 0006
Lille CC Vest 0016

Noen av produktene brukt i prosjektet.

Atom In Round

JEDI TUBE

Stratos ledpanel

Restaurant