Skip to main content
Schweigaards gate HistoriskWEB

Spesialprodusert fasade-vegglampe

Til den tradisjonsrike Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo, ønsket Riksantikvaren og Entra en rekonstruksjon av de utvendige fasadelampene fra begynnelsen av 1900-tallet. Light House spesialproduserte nye lamper.

I Tollgaarden/Schweigaards gate 15 har Entra nå tilrettelagt fremtidsrettede og topp moderne kontorer i et historisk bygg. Eiendommen ligger tett på både Barcode og Oslo S.

Spesialproduksjon av Light House
Vedrørende den dekorative belysningen på utsiden av Tollgaarden-bygget, satt Riksantikvaren krav om at de nye lampene skulle ha likt design som de opprinnelige.

Schweigaards gate 15 41

Med bakgrunn i dette har Light House, sammen med dyktige partnere, fått muligheten til å levere en rekonstruksjon av de gamle fasadevegglampene fra Tollgaarden-bygget.

Det nye produktet er basert på bilder fra 1928,  hvor vi har konstruert en visuelt lik lampe med moderne teknologi på innsiden. Bl.a med støtsikkert glass (IK) og tilrettelagt for DALI. Lampen er klassisk nøytral, med rundtstrålende opal underside og avskjerming over horisontallinjen.

Det endelige resultatet har blitt til i et tett samarbeid mellom installatøren Romerike Elektro, LPO Arkitekter , gårdeier Entra og Light House.

Schweigaards Gate 15 79
Schweigaards Gate 15 3
Schweigaards Gate 15 7
Schweigaards Gate 15 8
Schweigaards Gate 15 10
Schweigaards Gate 15 12
Schweigaards Gate 15 39
Schweigaards Gate 15 41
Schweigaards Gate 15 63
Schweigaards Gate Historisk