Skip to main content

Bærekraft

I Light House er bærekraft og åpenhet en viktig del av vår virksomhet

Light House jobber aktivt med bærekraft

Bærekraft handler om å produsere, jobbe og leve på en måte som ikke ødelegger jordkloden. Slik at kommende generasjoner også har muligheter for å leve et godt liv på en trygg klode med frisk luft og rent vann.

Light House er en miljøbedrift, og én av våre fremste oppgaver har i lang tid vært å bistå våre kunder med å minimere energiforbruket og dermed redusere deres
CO2-fotavtrykk.

Som miljøbedrift fokuserer vi også på vår egen drift. I tråd med vår miljøtankegang er vi forpliktet til å jobbe med hvordan vi kontinuerlig kan redusere vårt eget CO2-fotavtrykk. Gjennom innovative teknologiske løsninger sørger vi for at våre produkter blir produsert og levert til kundene på en mest mulig miljøvennlig måte.  

I Light House er bærekraft og åpenhet en viktig del av vår virksomhet. Vi har jobbet med dette i flere år, og vi er opptatt av å bistå våre leverandører og kunder med å sikre en bærekraftig utvikling. Bærekraft og åpenhet handler ikke bare om å beskytte planeten vår. Det handler like mye om forretningsskikk, sosiale forhold og økonomi.
Derfor omfavner vi den nye Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold).

Les mer om alternativ til lysrør og lysklider.

Les mer om Spar strøm – miljøet og penger!

Hoyde Symbolder Aapenhetsloven

Light House følger Åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.  

Light House jobber i tråd med Åpenhetsloven. Vi har god oversikt over våre leverandører og produsenter og gjennomfører jevnlig aktsomhetsvurderinger. Våre partnere finner du i Europa, Kina og Sør-Amerika. Vi har jobbet med disse i mange år og har god kjennskap til hvordan driften foregår. Vi besøker jevnlig alle våre leverandører og produsenter, med fokus på bærekraftig produksjon, menneskerettigheter og økonomisk kriminalitet. 

Klimaregnskap fremvises ved forespørsel.

Kontakt oss på apenhet@lhc.no om du har spørsmål om Åpenhetsloven.

Har du spørsmål om vårt miljøarbeid kan du ta kontakt med oss her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Sirkulærøkonomi

Som en seriøs miljøbedrift jobber vi for at våre produkter skal tilfredsstille kravene til sirkulærøkonomi. For å oppnå dette jobber vi kontinuerlig med å øke kvaliteten og levetiden på våre produkter – både de vi produserer selv og de vi forhandler. Målet er at de produktene vi selger skal kunne repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Dermed er det mulig å fordoble levetiden på produktene vi leverer.

Når produktet til slutt anses for oppbrukt skal det materialgjenvinnes, slik at råvarene går inn i ny produksjon. Vi påser derfor at materialene som brukes i våre produkter ikke inneholder miljøgifter og at produktene kan gjenvinnes.

RENAS logo payoff Negativ

For selve returordningen og gjenvinningen samarbeider vi med RENAS, Norges ledende EE-returselskap.

Banner til web 1 vi er sertifisert