Skip to main content
toss bow

BOW gulvlampe TossB

Siden romertiden har buen vært av de mest grunnleggende arkitektoniske former som er brukt. Buen er en del av vårt daglige liv, og den uttrykker dybde, styrke og likevekt. Med gulvlampen ”Bow” forsøker de å overføre buen til en minimalistisk armatur. Tyngdekraft og balanse, kombinert med buen.

Bow Design Lamp
Bow floor
Toss Bow floor

 

Gulvlampe