Skip to main content

Björn Axén

I frisørsalonger er det særdeles viktig med god belysning da frisører bruker
form og farge som verktøy i sin daglige jobb

For å tilfredsstille behovene er det lagt vekt på en god grunnbelysning med en lyskilde som innehar alle fargene i spekteret, altså god fargegjengivelse, samt en egnet fargetemperatur til arbeidsområder som dette. Lysanlegget bør være fleksibelt og gi et visuelt estetisk uttrykk i andre deler av salongen hvor det både skal tilrettelegge for vareeksponering og samtidig gi et visuelt behagelig lys for ventende kunder. Interiøret preges av blågrå toner med sorte detaljer, samt innslag av treverk og messing. Skinneløsningen er prosjektert i sort for å ta igjen de sorte elementene i interiøret.

 

I belysningskonseptet er det benyttet skinnespotten Scope MIDI, en fleksibel spott med høy fargegjengivelse og egnet fargetemperatur for frisørsalongen. Skinneløsningen gir fleksibilitet og en god grunnbelysning for vareeksponering. Grunnbelysning holder en fargetemperatur på 3000 Kelvin. Ved arbeidsstasjon er det ekstra viktig å få frem de riktige fargene når frisøren skal vise frem ferdig resultat til kunde. Ved å prosjektere for varmt lys vil en kundes hårfarge virke gulere enn ønsket, et som regel lite ønskelig resultat, både for kunde og frisør. På hver side av speilet er det prosjektert inn vertikale LED strips, som sammen med skinnemontert spott skaper mindre skygger på grunn av plassering fra forskjellige hold. LED stipen har en kaldere fargetemperatur for å gjengi riktig hårfarge hos kunden og samtidig gi tilstrekkelig lys ved arbeidsstasjon.

Ved blandebenk er det prosjektert lineær LED i hjørneprofil for å gi tilstrekkelig og tilfredsstillende belysning på arbeidsbenk. Her blandes farger og dermed er det ekstra viktig med god belysning som får frem de riktige fargekombinasjonene. Her er det benyttet 4000 kelvin. Det er i tillegg prosjektert lineær LED på hver side av speilseksjon tilhørende frisørstol i hjørneprofil med diffusor for ikke å skape blending, men tilstrekkelig belysning for kunde.

I sosial sone er det benyttet en varmere skinnespott for å skape en hyggelig atmosfære.

 

48056356 2707212279504095 1444099216166092800 O (1)
Björn Axén1
Björn Axén2
Björn Axén3
Björn Axén4

Noen av produktene brukt i prosjektet:

– Scope MIDI 3-T på skinne 3000K

– Scope 3-T ved inngangsparti 2700K

– LED Flex 3000 –og 4000K underliggende skapseksjoner

– Hjørneprofil

– LED Flex 4000K på hver side av speil ved frisørstol

– Hjørneprofil

Butikk