Skip to main content
dsr 1

S5 Storgata 5, Fredrikstad

Storgata 5, Fredrikstad

Arkitekt/Interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Griff arkitektur as, Radius design

Leverandører: Light House

Installatør: Østfold elektro

Kort beskrivelse
Storgata er et prosjekt hvor tverrfaglig samarbeid har vært i sentrum og en kan vise til et prosjekt som viser at samarbeidet leder til et bygg som ivaretar bygningens hensikt samt menneskene som benytter seg av bygget daglig. Det å ha en prosjektgruppe som har forståelse for at lys ikke bare kommer i siste led, men er den del av helheten og identiteten til bygget har hatt en stor betydning for prosjektet.

Funksjonalitet
I et kontorbygg er det tydelige bruksområder som skal ivaretas av belysningen. Arbeidsplassens synskomfort er et av dem. I dette prosjektet er dette ivaretatt, med armaturer som er sterkt av blendere til generell belysning. Dette gir en god, hensiktsmessig og behagelig belysning i kontorlandskapene uten mange forstyrrende lyspunkter i taket. I tillegg er det plassbestemt belysning for arbeidsplassene. Dette er løst på forskjellige måter i henhold til leietager. 

Visuelle og estetiske aspekter
I senter av kontorbygget er det et Atrium som slipper inn mye viktig dagslys i løpet av arbeidsdagen. For å ivareta litt av det gode diffuse lyset som fyller kontorbygget er det montert profiler med LED flex som tar over for dagslyset når det er nødvendig. Dette spesielt med tanke på det mørke årstiden. I bygget er det brukt forskjellige profiler med belysning som er tilpasset materialer, byggekonstruksjoner, interiør osv. Dette er belysning som er tilpasset bygget etter god kommunikasjon mellom fagene og som løfter byggets visuelle framtreden. I tillegg som tidligere nevnt er det å få frem leietageren ved tilpasset dekorativ belysning.

Bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger
Den bærekraftige tilnærmingen i dette prosjektet ligger mye i planleggingen av bygget. Det å tilpasse belysningen slik at en ikke trenger å ha et høyt energibruk er en del av det. Når en har belysning som er tilpasset innredning, er det enklere å planlegge i henhold til bruk og det å minimere energiforbruk. Hva skjer om en bytter leietager, må alt ut? Belysningen kommer med hurtigkoblinger og den generelle belysningen kan lett flyttes med himlingsplatene slik at den har lik hensikt for nye leietagere og ny innredningsplan. Armaturer for plassbestemt belysning er også enkel å flytte. Gulv armaturer kan lett flyttes med arbeidsplassen. De nedpendlede armaturene kommer i et klikksystem, som gjør det enkelt å flytte de, i tillegg til å tilpasse lengden på arbeidsbordet.

Universell utforming
Det er tenkt på synskomfort i alle ledd i tillegg til at det er brukt en del lederlinjer i samspill med arkitekturen, dette spesielt i hovedinngangen inn til Atriet og opp trappegangen. Innredningsbestemt belysning er med på å fremme byggets funksjon og lesbarhet for svaksynte.

Dsr 1
Dsr 1
Dsr 7
Dsr 8
Dsr 9
Dsr 10
Dsr 12
Dsr 14
Dsr 15
Dsr 16
Dsr 17
Dsr 18
Dsr 20
Dsr 24
Dsr 25
Dsr 27
Dsr 30
Dsr 33
Dsr 35
Dsr 36
Dsr 41

Noen av produktene brukt i prosjektet:

SIGMA II

KATANA 5

SCOPE INNFELT

MT1 _27

MT2 12

MT2 12

Cube 2

Kontor