Skip to main content

De syv søstre

Det finnes mange sagn om fjellformasjonen “De syv Søstre”, men historien om Amfi Skansens Syv Søstre startet med en forespørsel om grunnbelysning. Men det utviklet seg til å bli så mye mer enn det.

Tanken bak konseptet var å skape noe som ikke bare tilfredsstillte oppdragsgiverens ønsker, men også tilføyet merverdi. En installasjon, rettere sagt en kunst-installsjon som også kunne dekke behovet for grunnbelysning i de 11m høye fellesarealene. Inspirert av fjellformasjonen og deres tilknytning til lokalsamfunnet, bestemte vi for å introdusere Botnkrona, Grytfoten, Skjerdingen, Tvillingan, Kvasstinden og Stortinden. Denne gangen inne i Amfi Skansen, Sandnessjøen. Syv frittstående Søstre, hver av de med to 4 meter lange “vinger” i en 90 graders vinkel, plassert i samme avstandsforhold, som selve fjellformasjonen.

Intensjonen var å gjenskape konseptet så realistisk som mulig, så derfor samsvarer retning (vinkel) og høydeforskjellene også med den faktiske fjellformasjonen. Syv ulike elementer med en bakbelyst flate som endret adferd, avhengig av synsvinkel. Inntil Oktober 2016 var det Syv Søstre som satt sammen og så ut over Sandnessjøen. I dag er det enda en “Syv Søstre” som titter tilbake.

 

DeSyvSostre6
DeSyvSostre5
DeSyvSostre4
DeSyvSostre3
DeSyvSostre1
DeSyvSostre2

 


Kjøpesenter