Skip to main content
HovebildeSkaarerbarnehage

Skårer barnehage

Skårer barnehage

Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Gasa arkitekter AS
Leverandører: Light House
Installatør: Sofienberg Elektro AS

Lysdesign: Light House
RIE: Konsel

Skårer barnehage er et prosjekt som skal være inkluderende og skape gode rom for læring for alle barn.

Barnehagen har egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov og har derfor et stort fokus på universell utforming. Prosjektet skal også tilfredsstille krav til BREEAM-NOR kvalifisering «very good». I dette prosjektet er det derfor jobbet med å finne den riktige balansen mellom høye krav til belysningskvaliteter og kravet til miljøsertifisering. I dette prosjektet har lysdesignet tilført viktige estetiske kvaliteter samtidig som vi har holdt oss innenfor rammene gitt av Universell Utforming og BREEAM.

For å skape inkluderende og gode rom for læring har det vært viktig å skape rom som kan tilpasses aktivitetene som skal foregå. Det er et stort fokus på UU og spesielt synskvalitet og derav er det prosjektert en jevn belysning i alle rom som kan tilpasses den ønskede aktiviteten. Dette gjøres da i styrke og soner for å variere uttrykket til rommet. Skårer har også et sanserom hvor de kan benytte seg av farget belysning til å skape stemningsfull atmosfære til ulike aktiviteter, så som eventyrstund eller fantasilek. Belysningen i dette tilfellet kan være med på å gi andre sanseinntrykk og forsterke barns relasjon til situasjonen. Det fargede lyset kan her være et hjelpemiddel ovenfor sårbare barn med spesielle behov.

Visuelle og estetiske aspekter:

I diskusjon med arkitekt har det vært viktig at belysningsarmaturene bryter med det hvite treverket. Det er derfor benyttet sorte armaturer for å skape en viktig kontrast i rommene. Det er også differensiert mellom aktivitetsrom og korridor/garderobe, hvor aktivitetsrom har lineær belysning og korridorer/garderober har sirkulær belysning.

Det arkitektoniske uttrykket er minimalistisk med mye lyst treverk og åpne, store dagslys sjakter. Det lineære lyset er strategisk plassert slik at kombinasjon av dagslys og kunstig lys skaper et visuelt spennende uttrykk og gir inntrykk av forskjellige nivåforskjeller i arkitekturen. Ved å plassere lineær LED på denne måten vil det alltid være en kontrast til stede i bygget mellom dagslys og kunstig lys. På denne måten blir belysningen en del av byggets karakter. 

Anleggets tekniske kvaliteter:

Belysning er prosjektert for DALI styring via KNX. Dette gjøres tilgjengelig og kan enkelt brukes via et dimmepanel. Hvor det er en knapp pr. armaturgruppe. Dette er et offentlig rom som er i bruk store deler av døgnet, og lysanlegget er prosjektert for minimum 50 000 timer.

 

200830 B9A0628
200830 B9A0532 34 1
200830 B9A0535 37
200830 B9A0538 40 1
200830 B9A0542
200830 B9A0545 47
200830 B9A0549
200830 B9A0552 54
200830 B9A0555 57
200830 B9A0560 62
200830 B9A0566 68
200830 B9A0571 72
200830 B9A0585 87
200830 B9A0588 90
200830 B9A0601 03
200830 B9A0608 10
200830 B9A0611 13

Noen av produktene brukt i prosjektet:

 

SIGMA II

MT3_27

Major Scout

Lunar

Slice Stripe IP54

KATANA Side 2

Barnehage, Fellesområde, Kontor, Offentlig